Blog

De kunst van het interviewen voor een Biografische Film

De kunst van het interviewen voor een Biografische Film

De filmmaker die een succesvol biografisch portret wil produceren heeft met heel wat variabelen te maken. Afstemming is hier het sleutelwoord. En in een interview waarbij de hoofdrolspeler uitgenodigd wordt om interessante dingen te vertellen over zijn leven komt dat het sterkst tot uitdrukking. De objectieve en subjectieve factoren spelen een grote rol.

Levensvoldoening na pensioen: Het (her)ontdekken van betekenis en geluk

Levensvoldoening na pensioen: Het (her)ontdekken van betekenis en geluk

Er zijn een aantal levensfasen waarin we als mens met een psychologische overgang te maken krijgen. Pensionering is daar een van. We moeten het oude leven los gaan laten en zoeken naar nieuwe zingeving in het onbekende dat voor ons ligt. Veel mensen komen daar zelf prima uit en voor ze het weten is hun agenda nog voller dan die al was tijdens het werkzame leven. Maar dat geldt niet voor iedereen. Voor de mensen die er moeite mee hebben is een biografisch interview een geweldige manier om wijzer te worden, meer te gaan voelen wie je nu werkelijk bent en hoe je die resterende tijd met zingeving kan gaan invullen.

Het biografisch gesprek

Het biografisch gesprek

Een biografisch verhaal komt niet zomaar tot stand. Een deskundig in biografie geschoolde interviewer beheerst de technieken waarmee hij zowel de juiste verbinding maakt, de juiste sfeer weet te scheppen en op de meest adequate manier het verhaal omhoog weet te tillen in alle lagen die er toe doen. Wie of wat er toe doet wordt in de dialoog helder gemaakt. Het vakgebied van de interpretatiekunde, met een vaktechnisch woord aangeduid als de hermeneutiek, is daarbij onmisbaar.

Reminiscentie en de kracht van terug in de tijd gaan

Reminiscentie en de kracht van terug in de tijd gaan

Het lijkt haaks te staan op moderne denkers zoals Eckhardt die pleit voor het leven in het nu. Maar wie het verleden er bij haalt kan zowel in het nu als zijn verdere toekomst veel baat hebben. Reminiscentie is een wetenschappelijk vakgebied dat de voordelen van het terughalen van belangrijke herinneringen behandelt. Wie dat goed tot zich laat doordringen heeft er in ieder geval een extra reden bij om diep in zijn biografie te duiken.

Het verhaal van jouw leven: Ontdek de kracht van biografische gesprekken

Het verhaal van jouw leven: Ontdek de kracht van biografische gesprekken

Een levensverhaal helpt ons zelfbeeld en wat we daardoor bereiken in het leven en hoe we omgaan met anderen. Het bepaalt ook in grote mate hoe ons leven zich nog zal voltrekken. Ervaringen uit het verleden hebben nogal wat invloed op ons handelen in de toekomst. Door middel van een biografisch interview wordt je je daar bewuster van. Zeker als je dit interview laat opnemen op video en er een prachtige biografische film van laat maken.

De kunst van biografische films: Een diepgaande blik

De kunst van biografische films: Een diepgaande blik

Bij het doorlopen van een levensverhaal komen er buitengewoon interessante psychologische factoren boven water. Als biografisch coach zou ik daar soms dieper op in willen gaan, maar ik herinner mezelf tijdens het filmproces er aan dat ik bovenal een esthetisch correcte film moet afleveren en dat ik daar voor ingehuurd ben. Dan moet je dus je eigen nieuwsgierigheid op de achtergrond zetten.

De archeologie van de biografie

De archeologie van de biografie

Wie aan zijn biografie wil beginnen, zelfstandig of met hulp, in boekvorm of film, heeft vele keuzes te maken. Je kunt nogal wat kanten op met je benadering en invalshoeken. In deze blog ga ik daar dieper op in.

Hoe je volgens Hellinger het leven kun zien als een feest

Hoe je volgens Hellinger het leven kun zien als een feest

Je kunt op vele manieren kijken naar het leven. Iemand die dat zijn hele leven lang beroepsmatig en vanuit gedrevenheid gedaan heeft is Bert Hellinger. In zijn laatste boek vergelijkt hij het leven met een feest.

Biografisch werk als kapstok voor persoonlijke groei

Biografisch werk als kapstok voor persoonlijke groei

Een biografische film levert in ieder geval een mooie herinnering op die een persoon tijdloos maakt. Maar het gaat verder dan dat. Mensen die de moeite nemen om diep in hun levensloop te duiken en hun eigen verhaal willen gaan begrijpen groeien. Obstakels worden weggenomen en nieuwe levensinzichten ontstaan. Daar word je als mens altijd wijzer van.

Hoe overwin je je terughoudendheid voor het laten maken van je biografische film

Hoe overwin je je terughoudendheid voor het laten maken van je biografische film

Terughoudendheid bij het idee om een film van je levensverhaal te laten maken heeft verschillende oorzaken. Verlegenheid en bescheidenheid scoren daarin hoog. Dat is grotendeels cultureel bepaald, we leven in een land waar we niet geleerd hebben met ons zelf te koop te lopen. Deze blog gaat dar nader op in.

Biografische films: Een diepgaande reflectie op het leven

Biografische films: Een diepgaande reflectie op het leven

Er zijn genoeg mensen die het leven voor lief nemen. Ze rennen achter de feiten aan en zijn als het ware een kurk op de woelige golven van een grote oceaan. Wie de diepte in durft te kijken en bij zichzelf te rade gaat ontdekt dat ware rijkdom in zichzelf zit. En ook dat het leven een eigen verhaal heeft en dat wij feitelijk de hele dag dat verhaal opnieuw aan onszelf vertellen. Deze bezinning helpt bij persoonlijke groei en je geestelijke ontwikkeling. Een biografische film is een geweldig instrument om dit te bekrachtigen.

Neem jij je levensloop in eigen hand?

Neem jij je levensloop in eigen hand?

Deze blog beschrijft het contrast in levenservaringen, met aandacht voor Noord-Afrikaanse crisis en vrije keuze. Het benadrukt het belang van bewuste keuzes op ons levenspad en het vastleggen van ons unieke verhaal voor inspiratie en een gegrond gevoel van dankbaarheid. Ontdek de kracht van bewuste keuzes en het creëren van een toekomst gebaseerd op ons eigen levensverhaal

Ga naar het blog-archief voor een overzicht van alle blogs.