Privacybeleid

Privacyreglement voor de website defilmvanjeleven.nu

Laatst bijgewerkt: 25 augustus 2023

Dit privacyreglement beschrijft hoe ‘De Film van je Leven’ informatie verzamelt, gebruikt en beschermt die je aan ons verstrekt wanneer je onze website gebruikt. ‘De Film van je Leven’ is een merknaam en ressorteert onder Overgaauw Human Resource Solutions bv. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je privacy en persoonlijke gegevens. Lees dit reglement zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij met je gegevens omgaan.

Verzamelde informatie

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen we de volgende informatie verzamelen:

  1. Persoonlijke informatie zoals naam, e-mailadres en contactgegevens die je vrijwillig verstrekt wanneer je bijvoorbeeld een account aanmaakt of contact met ons opneemt.
  2. Gebruiksgegevens: informatie over hoe je onze website gebruikt, zoals bezochte pagina’s, interacties en technische gegevens zoals IP-adres, browsertype en apparaatinformatie.

Gebruik van informatie

Wij gebruiken de verzamelde informatie om:

  1. Je de gevraagde diensten te leveren, zoals het tonen van gepersonaliseerde inhoud.
  2. Onze website te verbeteren door inzicht te krijgen in hoe gebruikers ermee omgaan.
  3. Contact met je op te nemen voor updates, nieuwsbrieven of promotionele aanbiedingen, mits je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Portretrecht en Beeldmateriaal

  1. Toestemming voor gebruik van beeldmateriaal: ‘De Film van je Leven’ kan beeldmateriaal, waaronder foto’s en video’s, verzamelen, opslaan en gebruiken van klanten en gebruikers van de website. Uitsluitend met schriftelijk verstrekte toestemming van de klant kan het beeldmateriaal worden gebruikt voor doeleinden zoals promotie, marketing, portfolio en website-inhoud. Je erkent dat je de wettelijke bevoegdheid hebt om deze toestemming te verlenen met betrekking tot het beeldmateriaal dat je indient.
  2. Intrekking van toestemming: Als je je toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal wilt intrekken, neem dan contact met ons op. Houd er rekening mee dat het intrekken van toestemming geen invloed heeft op eerder gebruikte beelden, maar wel betrekking heeft op toekomstig gebruik van nieuw ingediend beeldmateriaal.
  3. Bescherming van de privacy: We zullen alle redelijkerwijs te verwachten inspanningen leveren om de privacy van individuen te waarborgen bij het gebruik van beeldmateriaal. Als je van mening bent dat bepaald beeldmateriaal onterecht wordt gebruikt of in strijd is met jouw rechten, neem dan onmiddellijk contact met ons op zodat we passende maatregelen kunnen nemen.
  4. Verantwoordelijkheid van gebruikers: Als gebruiker van onze website ben je verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen en rechten van derden wiens beeldmateriaal je indient of deelt via onze website. Je vrijwaart ‘De Film van je Leven’ van enige aansprakelijkheid in verband met claims van derden met betrekking tot het gebruik van dergelijk beeldmateriaal.

Delen van informatie

Wij zullen je persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of delen met derden, tenzij dit wettelijk vereist is of met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevensbeveiliging

We treffen alle maatregelen die redelijkerwijs van ons mag worden verwacht om je informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

Cookies en trackingtechnologieën

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om de gebruikerservaring te verbeteren. Je kunt je browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren, maar dit kan invloed hebben op bepaalde functies van de website.

Jouw keuzes

Je hebt het recht om je persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem contact met ons op om deze verzoeken in te dienen.

Wijzigingen in dit reglement

Dit privacyreglement kan worden bijgewerkt om veranderingen in onze praktijken weer te geven. Bekijk deze pagina regelmatig voor updates.

Neem bij vragen of opmerkingen over dit privacyreglement contact met ons op.