De biografische film is van alle markten thuis

Een jaar of 10 geleden begon ik voor familie en vrienden met het maken van films waarin het levensverhaal centraal stond. Ik dacht letterlijk: ‘wat Rik Felderhof kan met bekende Nederlanders zou toch ook moeten lukken met Niet-bekende Nederlanders.’ Zonder dat je daar nou per se een villa in Zuid Frankrijk voor nodig hebt. Ja leuk is dat natuurlijk wel zo’n setting aan de Franse Riviera, en dat doet het als achtergrond goed in de sfeer- en beeldvorming. Maar waarom zou je het niet gewoon in een huiskamer kunnen doen in een willekeurige provinciestad. De vraag ‘wat heb je nou echt nodig om dit werk goed te kunnen’ wordt in deze blog beantwoord.

Waarom zouden meer mensen er veel aan kunnen hebben?

De markt is er nog verre van rijp van. De meeste burgers zitten niet te wachten op een film met hun levensverhaal. Ze zijn liever bezig met het leven zelf, lekker druk zijn in hun overvolle agenda of gewoon op z’n tijd genieten van wijntje, sport kijken, beetje theeleuten, de camping, hobby’s, en ga zo maar door.

Ik ben daarom begonnen met na te denken voor wie dit wel interessant is. Mensen die niet lang hoeven te aarzelen die meteen begrijpen dat dit precies is wat ze nodig hebben, waardoor bepaalde verlangens ingevuld worden. Deze mensen zijn:

Net voor of na het pensioen

Je hebt er vele jaren trouwe dienst op zitten en je vindt om daar op terug te blikken. Wat hebben al die jaren opgeleverd behalve een salaris waarvan je de hypotheek kon betalen? Maar ook: hoe ziet mijn nieuwe levensfase er uit, wat staat mij nog te wachten? Voor mensen die het leven als alles behalve vanzelfsprekend zien en zich er van bewust zijn dat ook hun leven bijzonder is, blijkt de stap naar een biografische film een hele goede. 

Onvrijwillig geen contact meer met kleinkinderen

Je hoort het best vaak: door een dispuut in de familie ontstaat er een scheuring. Het gevolg is: je mag of kan geen contact meer hebben met je jonge kleinkinderen. Het idee dat al die kostbare jaren zomaar voorbij gaan zonder dat de kleinkinderen hun opa of oma gekend hebben is voor sommige mensen onverteerbaar. De biografische film biedt dan een uitkomst. Je laat daarmee een stukje erfgoed na. De kleinkinderen, of welk familielid waar je van uitgesloten bent dan ook,  zullen door deze film in ieder geval wie je geweest bent. Met een codicil kan prima geregeld worden dat de film op het juiste moment bij de juiste personen terecht komen. 

Cadeau

De generatie 25-45 weet heus wel dat pa en ma of zelfs opa en oma er zelf niet zo gauw aan zullen beginnen. Toch resteren er vaak heel wat vragen over hun leven. Vaak vragen waar we maar wat graag een antwoord op zouden willen. Hoe mooi is het dan om zo’n film cadeau te geven? Deze mensen kopen een voucher, geven aan welke vragen ze graag beantwoord willen zien en die film wordt meteen een onvergetelijk cadeau.

Medische diagnose

Wie van een dokter te horen krijgt dat het leven er ten gevolge van een aandoening de komende tijd er heel anders uit gaat zien, heeft een extra reden om stil te staan bij wat achter ligt. Het verleden wordt als een onbetaalbare schat gezien en de urgentie om dat vast te leggen, hetzij omdat iemand daar zelf genoegen uit put, hetzij omdat hiermee een troostrijke herinnering mee tot stand wordt gebracht.

Jezelf kwijt zijn

Er lopen genoeg mensen rond die bijvoorbeeld door stressvolle omstandigheden het overzicht kwijt zijn in hun leven. Waar gaat mijn leven over, of, nog sterker: wie ben ik. Mensen met identiteitsvraagstukken hebben ook een aanleiding om het maken van hun biografische film te overwegen. De film terugkijken brengt de verschillende rode draden weer terug in de actieve herinnering en biedt houvast.

Interesse voor de biografie

Soms hoef je geen aanleiding te hebben, gewoon simpelweg het bezig zijn met je eigen levensgeschiedenis is al leuk genoeg. Interessant ook. Het zijn de mensen met een intrinsieke belangstelling voor hun biografie, die vaak al het nodige schrijfwerk hebben verricht. Een biografische film is dan een mooi vervolg. Die wordt er vanwege de vorm makkelijker op nageslagen dan een geschreven versie en laat duidelijker zien welke emoties gepaard gingen bij de levensgebeurtenissen.

Nalatenschap

Mensen die een indringende reden hebben om iets waarvan zij specifieke kennis hebben graag willen overdragen op nabestaanden. Dat kan zowel een familie- of bedrijfgeheim zijn of een onthulling over een uitvinding, een recept, een methodiek dat om redenen niet eerder openbaar gemaakt kon worden.

Aandacht

Er zijn ook mensen die weinig aandacht krijgen, bijvoorbeeld omdat hun vrienden en familieleden er niet meer zijn. Praten over je leven en daar echt serieuze aandacht voor krijgen blijkt in de praktijk vaak een sterke medicijn bij sociale isolatie. Voor die mensen kan een gesprek al genoeg zijn. Praten met iemand die menselijke aandacht heeft en een oprecht menselijk oor voor de levensgeschiedenis.

Wilt u zelf een biografische film?

Wil u liever niet wachten tot u het cadeau krijgt en neemt u dus liever zelf initiatieven om zo’n bijzondere film te laten maken, neem dan contact met ons op voor het inplannen van een afspraak of het beantwoorden van alle resterende vragen.

Andere blogs:

Het persoonlijke verhaal van Rob Overgaauw

Het persoonlijke verhaal van Rob Overgaauw

Rob Overgaauw heeft zelf een gevarieerd leven. Althans, dat vindt hij zelf. In zijn carrière heeft hij genoeg werkgevers en opdrachtgevers van binnen mogen zien. Bij al die bedrijven draaide het veelal om performance van mensen. Sinds 2012 richt hij de lens nog dichter op de mensen die hij ontmoet en filmt de levensverhalen die ze hem zelf vertellen. In deze uitgebreide bio lees je hoe dat gegaan is.

De kunst van het interviewen voor een Biografische Film

De kunst van het interviewen voor een Biografische Film

De filmmaker die een succesvol biografisch portret wil produceren heeft met heel wat variabelen te maken. Afstemming is hier het sleutelwoord. En in een interview waarbij de hoofdrolspeler uitgenodigd wordt om interessante dingen te vertellen over zijn leven komt dat het sterkst tot uitdrukking. De objectieve en subjectieve factoren spelen een grote rol.

Levensvoldoening na pensioen: Het (her)ontdekken van betekenis en geluk

Levensvoldoening na pensioen: Het (her)ontdekken van betekenis en geluk

Er zijn een aantal levensfasen waarin we als mens met een psychologische overgang te maken krijgen. Pensionering is daar een van. We moeten het oude leven los gaan laten en zoeken naar nieuwe zingeving in het onbekende dat voor ons ligt. Veel mensen komen daar zelf prima uit en voor ze het weten is hun agenda nog voller dan die al was tijdens het werkzame leven. Maar dat geldt niet voor iedereen. Voor de mensen die er moeite mee hebben is een biografisch interview een geweldige manier om wijzer te worden, meer te gaan voelen wie je nu werkelijk bent en hoe je die resterende tijd met zingeving kan gaan invullen.

Het biografisch gesprek

Het biografisch gesprek

Een biografisch verhaal komt niet zomaar tot stand. Een deskundig in biografie geschoolde interviewer beheerst de technieken waarmee hij zowel de juiste verbinding maakt, de juiste sfeer weet te scheppen en op de meest adequate manier het verhaal omhoog weet te tillen in alle lagen die er toe doen. Wie of wat er toe doet wordt in de dialoog helder gemaakt. Het vakgebied van de interpretatiekunde, met een vaktechnisch woord aangeduid als de hermeneutiek, is daarbij onmisbaar.